Tag Archives for " tvrđivanje viška zaposlenih "

Tehnološki višak

RADNO PRAVO

Tehnološki višak

Ako poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 175. stav 5. Zakona o radu, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa.

Utvrđivanje viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Utvrđivanje viška zaposlenih

I u situaciji kada poslodavac nije u obavezi da donese Program rešavanja viška zaposlenih, s obzirom na broj zaposlenih koji predstavljaju višak u odnosu na ukupan broj zaposlenih, to mu ne daje pravo da bez određenih kriterijuma sam odluči koji zaposleni predstavljaju višak, naprotiv, određivanje lica koja predstavljaju višak od više izvršilaca na istom radnom mestu ili na istim poslovima, bez primene kriterijuma, takvu odluku čini nezakonitom.