Tag Archives for " atrakcije nadležnosti "

Nadležnost za postupanje u sporu preduzetnika i pravnog lica, koji nije privredni subjekat

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za postupanje u sporu preduzetnika i pravnog lica, koji nije privredni subjekat

Za postupanje u sporu između tužioca – preduzetnika i tuženog pravnog lica, koji nije privredni subjekat, nadležan je osnovni, a ne privredni sud.

Nadležnost suda da odlučuje o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

USTAVNO PRAVO

Nadležnost suda da odlučuje o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Parnični sudovi su nadležni za rešavanje o zahtevu podnosioca da se poslodavac obaveže da uplati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao deo zarade, a koji nisu uplaćeni.

Izabrana mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Izabrana mesna nadležnost suda

U situaciji kada su ispunjeni uslovi za zasnivanje dve isključive mesne nadležnosti, i to nadležnosti prema mestu nalaženja nepokretnosti i nadležnosti prema sudu koji sprovodi stečajni postupak nad tuženim, tužba se može podneti jednom od dva isključivo mesno nadležna suda.

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Atrakcija nadležnosti privrednog suda za odlučivanje u sporovima za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Pokretanjem postupka likvidacije ne nastupa atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda za donošenje odluke po tužbenom zahtevu zaposlenog za naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i isplatu paušalne naknade umesto vraćanja na rad.