Tag Archives for " nadležnost privrednog suda "

Nadležnost privrednog suda za odlučivanje o predlogu za izvršenje i sprovođenje izvršenja

PROCESNO PRAVO

Nadležnost privrednog suda za odlučivanje o predlogu za izvršenje i sprovođenje izvršenja

Kada se radi o sporu između dva privredna subjekta, za odlučivanje o predlogu za izvršenje i sprovođenje izvršenja mesno je nadležan onaj privredni sud na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koja je označena kao sredstvo izvršenja.

Atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda

PROCESNO PRAVO

Atrakcija stvarne nadležnosti privrednog suda

Kada se u izvršnom predmetu ne radi o izvršenju na osnovu odluke privrednog suda, niti o postupku povodom stečajnog postupka, već o izvršnom postupku na osnovu izvršne isprave, rešenja suda opšte nadležnosti, onda ne može doći do atrakcije stvarne nadležnosti privrednog suda, pa je za postupanje stvarno nadležan osnovni sud.