Tag Archives for " zaštita od proglašenja viškom zaposlenih "

Posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih

RADNO PRAVO

Posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih

Ne može se dati otkaz tužilji koja spada u kategoriju lica kojima se programom rešavanja viška zaposlenih pruža posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih, u koja, pored ostalih, spada i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo, odnosno kome su deca poverena na negu, čuvanje i vaspitanje.