Tag Archives for " zaštita od proglašenja viškom zaposlenih "

Tehnološki višak

RADNO PRAVO

Tehnološki višak

Ako poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 175. stav 5. Zakona o radu, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa.

Otkaz ugovora o radu u slučaju smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

U situaciji kada poslodavac utvrdi da je na određenom radnom mestu, koje nije ukinuto, došlo do potrebe smanjenja broja izvršilaca na tim poslovima, mora da donese akt kojim će utvrditi kriterijume i merila na osnovu kojih će se odrediti ko od zaposlenih na tom radnom mestu predstavlja višak, bez obzira što nije u obavezi da donosi programe za rešavanje viška zaposlenih.

Posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih

RADNO PRAVO

Posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih

Ne može se dati otkaz tužilji koja spada u kategoriju lica kojima se programom rešavanja viška zaposlenih pruža posebna zaštita od proglašenja viškom zaposlenih, u koja, pored ostalih, spada i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo, odnosno kome su deca poverena na negu, čuvanje i vaspitanje.