Tag Archives for " probna vozačka dozvola "

Dokazivanje prekršaja

SUDSKA PRAKSA BiH

Dokazivanje prekršaja

Za dokazivanje prekršaja prekoračenje brzine nisu dovoljne fotografije sačinjene mobilnim radarskim sistemom „Ramer 10“ na kojima se ne vidi vozač kada je vozilo fotografisano sa zadnje strane, ukoliko okrivljeni uspješno negira da je tom prilikom upravljao vozilom.

Odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole

Odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole

Obavezno osiguranje od autoodgovornosti ne pokriva odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe motornog vozila od strane lica koje je upravljalo motornim vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole, u kom slučaju društvo za osiguranje koje je oštećenom isplatilo štetu ima pravo da od lica koje je odgovorno za štetu naknadi cjelokupno isplaćeni iznos štete, kamatu i pripadajuće troškove.

Upravljanje motornim vozilom od strane vozača koji ima probnu vozačku dozvolu

PREKRŠAJNO PRAVO

Upravljanje motornim vozilom od strane vozača koji ima probnu vozačku dozvolu

Odredba člana 51. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojom je propisano da vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja vozilom kategorije „B“ čija snaga motora prelazi 80 KW, osim ako je pod nadzorom člana porodice koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije „B“ u trajanju od najmanje pet godina, primenjuje se samo na vozača kojem je probna vozačka dozvola izdata nakon stupanja na snagu tog zakona.