Tag Archives for " osuđujuća presuda "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Zasnivanje osuđujuće presude okrivljenom na priznanju drugog okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zasnivanje osuđujuće presude okrivljenom na priznanju drugog okrivljenog

Osuđujuća presuda prema jednom okrivljenom, može se zasnovati i samo na priznanju drugog okrivljenog (u međuvremenu osuđenog) ako priznanje ispunjava uslove iz člana 88. ZKP, osim u situaciji kada je postupak vođen protiv više lica pa se ponavlja prema jednom okrivljenom kome je suđeno u odsustvu.