Troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku

U slučaju izabranog branioca troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku, moraju se smatrati troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 263-265. ZKP i ne mogu padati na teret organa unutrašnjih poslova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)