Tag Archives for " izjava svedoka i materijalni dokazi "

Zakonitost dokaza

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zakonitost dokaza

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su osporene presude obrazložene i jasne, kada način na koji je utvrđeno činjenično stanje i izvršena ocjena dokaza ne odaje utisak proizvoljnosti, odnosno kada odluka nije zasnovana na nezakonitim dokazima s obzirom na to da je presuda Osnovnog suda donesena prije nego što je Ustavni sud u Odluci U-5/16 utvrdio da nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine odredbe člana 84. st. 2, 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku, te kada je presuda, osim iskaza svjedoka kojima je glavni tužilac dao imunitet, zasnovana i na iskazima drugih svjedoka i adekvatnim materijalnim dokazima.