Tag Archives for " prodaja opojnih droga "

Presuđena stvar i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Presuđena stvar i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ne može se raditi o presuđenoj stvari u postupku koji se vodi protiv okrivljenog za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, kada je prethodno u postupku ispitivanja optužnice protiv istog lica obustavljen krivični postupak za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga zbog toga što dokazi koji su ponuđeni nisu bili dovoljni da opravdavaju stepen osnovane sumnje neophodne za podizanje optužnice protiv okrivljenog za navedeno krivično delo.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Saizvršilaštvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo

To što DNK tragovi jednog od okrivljenih nisu pronađeni na kesi sa opojnom drogom ne znači da nije postojao prethodni dogovor između okrivljenih da zajedno učestvuju u izvršenju krivičnog dela jer je taj okrivljeni upravljao vozilom u koje je drugi okrivljeni uneo kesu sa opojnom drogom i sakrio je ispod papučice gasa, a potom sedeo na mestu suvozača znajući za postojanje opojne droge i u nameri da istu radi prodaje prenese.

Omogućavanje uživanja opojnih droga – posebna krivična dela i zajedničke radnje okrivljenih

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga – posebna krivična dela i zajedničke radnje okrivljenih

Kada je drugookrivljena zajedno i po prethodnom dogovoru sa prvookrivljenim donela u stan roditelja prvookrivljenog opojnu drogu amfetamin i istu dala prvookrivljenom radi uživanja, a prvookrivljeni je njoj stavio na raspolaganje prostorije stana ali i pojedine uređaje u stanu – frižider radi odlaganja amfetamina, tada je svako od okrivljenih izvršio po jedno krivično delo omogućavanja uživanja opojnih droga.

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

Količina droge ne može isključivati mogućnost primene odredbe kojom se daje mogućnost da sud oslobodi kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

S obzirom da krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga ima više alternativno propisanih radnji izvršenja u izreci prvostepene presude mora da se opiše u kojoj od tih radnji je okrivljeni pomagao osuđenom vezano za izvršenje predmetnog krivičnog dela.