Tag Archives for " krađa i bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Krađa i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krađa i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko sud smatra da je optuženi oduzeo tuđe pokretne stvari, koje kod njega prilikom pretresa kuće od strane policije nisu pronađene, onda u presudi mora da navede jasno na osnovu kojih dokaza je to utvrdio.