Tag Archives for " opravdana sumnja "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Iznošenje sopstvene analize prikupljenih dokaza od strane optuženog kojim se pobija rešenje o potvrđivanju optužnice zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja bez uticaja je na odluku prvostepenog suda koji je izneo jasne razloge o postojanju opravdane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret.

Nezakonit navod KV veća

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Nezakonit navod KV veća

Krivično vanpraspravno veće nije ovlašćeno da prilikom ukidanja pritvora ceni da li postoji opravdana sumnja da je izvršeno krivično delo.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prostim nabrajanjem dokaza na osnovu kojih je doneo odluku, prvostepeni sud je propustio da iznese razloge o odlučnim činjenicama i da u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret navede konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je zaključio da postoji opravdana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo, pa je u takvoj situaciji nužno ukidanje pobijanog rešenja.

Sumnja u korist okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Sumnja u korist okrivljenog

Kada postoji sumnja u pogledu činjenica od kojih zavisi postojanje obeležja krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga, sud je donošenjem presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe da je učinio navedeno krivično delo, rešio u korist okrivljenog shodno članu 16. stav 5. ZKP.

Potvrđivanje optužnice

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPA

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke o potvrđivanju optužnice prvostepeni sud ne vrši ocenu kontradiktornih dokaza u meri koja je potrebna za presuđenje.

Ispitivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje optužnice

Kada iz prikupljenih dokaza proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, neosnovani su žalbeni navodi branioca okrivljenog, da u konkretnom slučaju nisu ostvareni elementi predmetnog krivičnog dela, s obzirom da se o tome odlučuje na glavnom pretresu, a ne u fazi ispitivanja optužnice.

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz

auteKRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz

Da li neoverena fotokopija isprave predstavlja nedozvoljeni dokaz je faktično pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim i da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.