Tag Archives for " neovlašćeno držanje opojnih droga "

Neovlašćeno držanje opojnih droga – velika količina

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga – velika količina

Za postojanje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2. nije od značaja svrha neovlašćenog držanja supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge, već njihova količina, odnosno da je reč o „velikoj količini“, što je faktičko pitanje koje sud procenjuje u svakom konkretnom slučaju.

Neovlašćeno držanje opojnih droga i odnos sa kvalifikovanim oblikom tog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga i odnos sa kvalifikovanim oblikom tog krivičnog dela

Kada su okrivljeni zajedno kupili opojnu drogu marihuanu u količini od 131 gram, da bi je podelili i uživali, a kod njih je nalazom veštaka medicinske struke utvrđen nivo zloupotrebe, a ne zavisnosti od opojnih droga, tada su učinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kada je prvostepeni sud dokazima utvrdio da je okrivljeni kod sebe držao kesicu sa opojnom drogom kokain, neto mase 0,07 gr tada je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, pa je nebitna okolnost za postojanje navedenog krivičnog dela, u kojoj meri ta količina opojne droge izaziva psihoaktivna dejstva na organizam okrivljenog.

Omogućavanje uživanja opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga

Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga može biti izvršeno u pokušaju, s obzirom da se radi o krivičnom delu za koje se može izreći kazna zatvora od pet godina.

1 2 3 5