Tag Archives for " neovlašćeno držanje opojnih droga "

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kada je okrivljeni korisnik opojne droge marihuane (kanabis) više godina, kada su njegove potrebe 2-3 „džointa“ dnevno (jedan „džoint“ je oko 1 gram), a pronađena je količina od 54,102 grama upakovana u 13 PVC kesica, pravilno je prvostepeni sud okrivljenog oglasio krivim zbog krivičnog dela neovlašćenog držanja opojnih droga, a ne zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Neovlašćeno držanje opojnih droga i delo malog značaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga i delo malog značaja

Nema mesta primeni instituta dela malog značaja kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni kod sebe neovlašćeno držao opojnu drogu marihuanu upakovanu u PVC kesicu neto mase 0,24 grama i ručno napravljenu cigaretu neto mase 0,44 grama, jer nisu ostvareni uslovi za primenu navedenog instituta.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kada je okrivljeni držao u jednoj kesici, sakrivenu u sobi ispod kreveta, opojnu drogu MDMA od 29 tableta, a nalazio se u fazi hronične zloupotrebe sa početnom psihičkom zavisnošću, tada je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. KZ a ne krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

U situaciji kada je okrivljeni u fazi hronične zloupotrebe marihuane i da mu je izrečena mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana, a kod njega je pronađena opojna droga marihuana u količini od 51,90 grama, izvršio je krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga a ne krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Zakonska formulacija u krivičnom delu neovlašćeno držanje opojnih droga “manja količina” ostavlja slobodu sudu da ceni svaki konkretan slučaj, jer nije propisano postojanje raspona količine opojne droge koju učinilac drži za sopstvenu upotrebu.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni kod sebe neovlašćeno držao jednu kesicu sa opojnom drogom heroin pomešanu sa kofeinom, tada nije nužno, za postojanje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga utvrđivati procenat heroina u predmetnoj smeši.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Iako je u pitanju opojna droga heroin u količini od 39,3 grama, opojna droga marihuana u količini od 5,3 grama i jedan “džoint” neto mase 0,3 grama, a što je oduzeto od okrivljenog, a kako se radi o zavisniku od opojnih droga, izvršio je krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, a ne krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.