Tag Archives for " maloletni učinioci krivičnih dela "

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je jedan maloletnik na školskom igralištu pred velikim brojem dece, uhvatio sa prednje strane obema rukama za ramena i oborio na zemlju maloletnog oštećenog, pa se udaljio do tribine gde su bili ostali maloletnici koji dalje zadirkuju i obaraju na zemlju maloletnog oštećenog i to tako što bi neko od njih trojice kleknuo iza njega, dvojica bi ga gurnuli preko njega, on pao na zemlju i tako se smenjivali 10-15 puta, tada se u radnjama četiri maloletnika stiču obeležja krivičnog dela zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Produženje pritvora prema maloletnicima u toku pripremnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Produženje pritvora prema maloletnicima u toku pripremnog postupka

Postoji i dalje uznemirenje javnosti kada iz dokaza u spisima proizlazi osnovana sumnja da je maloletnica izvršila krivično delo ubistvo, kao i da su u konkretnom slučaju ispunjeni kumulativni uslovi neophodni da bi pritvor egzistirao po ovom zakonskom osnovu, odnosno da je pored objektivnog uslova za meru pritvora po navedenom zakonskom osnovu, koji se odnosi na propisanu kaznu, ispunjen i uslov da su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti koji je takvog kvaliteta da i dalje može da ugrozi nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Zlostavljanje i mučenje (u saizvršilaštvu)

U radnjama maloletnika koji su na školskom igralištu pred velikim brojem dece u više navrata zajedničkim delovanjem istog dana i na istom mestu na različite načine zadirkivali i obarali na zemlju maloletnog oštećenog stiču se obeležja krivičnog dela zlostavljanje i mučenje.

Primena odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku

PREKRŠAJNO PRAVO

Primena odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku

Kako je maloletni učinilac prekršaja u toku prekršajnog postupka postao punoletan predmetni postupak se morao voditi prema odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u prekršajnom postupku.

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Upućivanje mlađeg punoletnog lica u vaspitno-popravni dom

Uzimajući u obzir da je okrivljeni krivična dela izvršio u stadijumu emocionalnog razvoja koji odgovara uzrastu starijeg maloletnika, težinu i prirodu učinjenih krivičnih dela i visinu zaprećene kazne za svako pojedino krivično delo, da je okrivljenom ranije izrečena vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva i da su prema njemu izricane prekršajne sankcije, neophodno je potpuno izdvajanje okrivljenog iz dosadašnje sredine i izricanje vaspitne mere upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Sukob nadležnosti

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Sukob nadležnosti

Viši sud koji je sproveo pripremni postupak prema maloletniku i posle podnetog predloga za izricanje krivične sankcije održao glavni pretres ne može se oglasiti mesno nenadležnim iako je maloletnik u međuvremenu postao punoletan, završio srednju školu i vratio se kući na područje druge opštine gde živi.