Tag Archives for " sumnja "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prostim nabrajanjem dokaza na osnovu kojih je doneo odluku, prvostepeni sud je propustio da iznese razloge o odlučnim činjenicama i da u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret navede konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je zaključio da postoji opravdana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo, pa je u takvoj situaciji nužno ukidanje pobijanog rešenja.

Sumnja u korist okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Sumnja u korist okrivljenog

Kada postoji sumnja u pogledu činjenica od kojih zavisi postojanje obeležja krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga, sud je donošenjem presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe da je učinio navedeno krivično delo, rešio u korist okrivljenog shodno članu 16. stav 5. ZKP.

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz

auteKRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neoverena fotokopija isprave kao dokaz

Da li neoverena fotokopija isprave predstavlja nedozvoljeni dokaz je faktično pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim i da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose.