Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog zadržavanja u policiji

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog zadržavanja u policiji

Kada je krivični postupak protiv okrivljenog – tužioca završen oslobađajućom presudom, a u predistražnom postupku je zadržan 48 časova, tužilac nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede sloboda i prava ličnosti usled neosnovanog zadržavanja ako nije pružio dokaze da je takvu štetu pretrpeo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)