Tag Archives for " zabrane napuštanja stana i primena elektronskog nadzora "

Spajanje kazne zatvora i kazne ”kućni zatvor”

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Spajanje kazne zatvora i kazne ”kućni zatvor”

Dozvoljeno je spajanje kazne zatvora i kazne zatvora koju okrivljeni po odluci suda treba da izdrži na taj način što ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje (tzv. ”kućni zatvor”) i izricanje jedinstvene kazne po pravilima za odmeravanje kazne za dela u sticaju, jer su u pitanju istovrsne kazne koje nakon izricanja jedinstvene kazne gube svoju samostalnost.

Mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora

USTAVNO PRAVO

Mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora

Mera zabrane napuštanja stana, uz primenu elektronskog nadzora, predstavlja lišenje slobode, pa se odredbe Ustava RS o ograničenom trajanju pritvora imaju primeniti i na trajanje mere zabrane napuštanja stana, pri čemu se trajanje ove mere mora ceniti zajedno sa trajanjem mere pritvora kao ukupnog perioda lišenja slobode.