Tag Archives for " omogućavanje uživanja opojnih droga "

Neovlašćeno držanje opojnih droga i odnos sa kvalifikovanim oblikom tog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga i odnos sa kvalifikovanim oblikom tog krivičnog dela

Kada su okrivljeni zajedno kupili opojnu drogu marihuanu u količini od 131 gram, da bi je podelili i uživali, a kod njih je nalazom veštaka medicinske struke utvrđen nivo zloupotrebe, a ne zavisnosti od opojnih droga, tada su učinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Nepostojanje uzoraka biološkog porekla na predmetima veštačenja i pitanje krivice

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Nepostojanje uzoraka biološkog porekla na predmetima veštačenja i pitanje krivice

Činjenica da na nekim pvc kesicama nisu pronađeni DNK tragovi okrivljenog ne ukazuje da on nije prodao opojnu drogu drugom okrivljenom.

Omogućavanje uživanja opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga

Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga može biti izvršeno u pokušaju, s obzirom da se radi o krivičnom delu za koje se može izreći kazna zatvora od pet godina.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kada se okrivljeni nalazio u fazi toksikomanske zavisnosti od opojne droge amfetamin, a kod sebe je držao 275 grama navedene opojne droge upakovane u tri kese, a po nalazu veštaka medicinske struke pomenuta opojna droga trajala bi mu oko dva meseca, a sud mu je izrekao i meru bezbednosti obavezno lečenje narkomana iz člana 83. KZ, tada se radi o manjoj količini opojne droge, koju je okrivljeni držao za sopstvene potrebe, učinio je krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, a ne krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Količina opojne droge amfetamin od 115,13 grama koju je okrivljeni neovlašćeno držao za sopstvene potrebe može se smatrati manjom količinom, te je na taj način učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Presuđena stvar i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Presuđena stvar i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ne može se raditi o presuđenoj stvari u postupku koji se vodi protiv okrivljenog za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, kada je prethodno u postupku ispitivanja optužnice protiv istog lica obustavljen krivični postupak za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga zbog toga što dokazi koji su ponuđeni nisu bili dovoljni da opravdavaju stepen osnovane sumnje neophodne za podizanje optužnice protiv okrivljenog za navedeno krivično delo.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – razlika između proizvodnje i uzgajanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – razlika između proizvodnje i uzgajanja

Jedna od razlika između dela koja su navedena u prvom i drugom stavu istog člana je u tome što stav prvi podrazumeva radnje koje se preduzimaju u cilju proizvodnje opojne droge, ali koji se kod opojne droge „canabis“ preduzimaju nakon završetka vegetacije biljke, dok stav 2. istog člana podrazumeva radnje koje se preduzimaju pre nego što se dobije opojna droga spremna za konzumiranje.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kada su okrivljeni kao saizvršioci, po prethodnom dogovoru, na prostoru potkrovlja svoje kuće u brojnim saksijama zasadili semenke kanabisa i uzgajali ih uz upotrebu svih nužnih tehničkih sredstava, učinili su krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 2. u vezi člana 33. KZ.