Troškovi predistražnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi predistražnog postupka

Troškove predistražnog postupka koji se odnose na nagradu i nužne izdatke branioca koga je odredila policija, isplaćuje taj organ, a u slučaju izabranog branioca, troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku, smatraju se troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 262-265. ZKP.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)