Tag Archives for " troškovi krivičnog postupka "

Troškovi krivičnog postupka – nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka – nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog

Troškovi krivičnog postupka obuhvataju, pored ostalog, i nagradu i nužne izdatke punomoćnika oštećenog.

Odbacivanje privatne tužbe i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje privatne tužbe i troškovi krivičnog postupka

Kada je doneto rešenje o odbacivanju privatne krivične tužbe jer je kod okrivljenog nastupilo oboljenje zbog kojeg nije u mogućnosti da učestvuje u postupku, nema mesta odlučivanju da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Zahtev za zaštitu zakonitosti i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti i troškovi krivičnog postupka

Osnovan je zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih protiv presude drugostepenog suda koji je pravnosnažnom presudom odbio optužbu prema okrivljenima da su izvršili krivično delo za koje se goni po privatnoj tužbi a istom presudom nije odlučio o troškovima krivičnog postupka.

Troškovi krivičnog postupka i dodatni zahtev za naknadu troškova u žalbi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka i dodatni zahtev za naknadu troškova u žalbi

Kada je u toku postupka okrivljeni, koji je pravnosnažnom presudom oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret, imao dva branioca te je povodom zahteva naknadno angažovanog branioca prvostepeni sud dosudio troškove krivičnog postupka okrivljenom a u podnetoj žalbi protiv rešenja kojim su ti troškovi dosuđeni ovaj branilac traži i troškove koji nisu bili obuhvaćeni prvobitnim zahtevom a odnose se na zastupanje okrivljenog od strane prvog branioca, takav zahtev se ukoliko je podnet u zakonskom roku ima tretirati kao dodatni zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka.

Oslobađanje od plaćanja troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobađanje od plaćanja troškova krivičnog postupka

Kada se posle donošenja posebnog rešenja kojim je određena visina troškova krivičnog postupka osuđena obrati sudu sa podnescima da novac nije u stanju da obezbedi, da je jako bolesna, da je ostala bez posla, s obzirom da je na izdržavanju kazne zatvora, da nema imovine koja se vodi na njeno ime, da nema nikoga ko bi mogao finansijski da joj pomogne, te da ne zna na koji način bi obezbedila sredstva za plaćanje novčane obaveze na koje je obavezana, pa kada se ove okolnosti utvrde posle donošenja odluke o troškovima, predsednik veća odnosno sudija pojedinac može posebnim rešenjem osloboditi okrivljenog dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

Troškovi krivičnog postupka i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je prvostepeni sud propustio da u presudi odredi rok plaćanja troškova krivičnog postupka, tada ni odluka o troškovima krivičnog postupka nema razloga o odlučnim činjenicama.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.