Tag Archives for " oblik krivice učinioca prekršaja "

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Mesto izvršenja prekršaja i oblik krivice učinioca prekršaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Mesto izvršenja prekršaja i oblik krivice učinioca prekršaja

Kada se okrivljeni oglasi krivim za učinjeni prekršaj, izreka presude, pored ostalog, treba da sadrži označenje mesta izvršenja prekršaja, kao i oblik krivice učinioca prekršaja, što su okolnosti koje čine obeležja prekršaja.