Tag Archives for " zastarelost prekršajnog postupka "

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost.

Zastarelost prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost prekršajnog postupka

Zastarelost prekršajnog gonjenja računa se od dana učinjenog prekršaja i prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a prekršajno gonjenje zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja.

Zastarelost prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Ključne reči: zastarelost prekršajnog postupka

Zastarelost prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a prekršajno gonjenje zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja.

Rokovi zastarelosti prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Rokovi zastarelosti prekršajnog postupka

Izuzetno od odredbe člana 76. stav 1. Zakona o prekršajima, prema kome prekršajni postupak ne može da se pokrene ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, za prekršaje iz oblasti carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, prometa robe i usluga, životne sredine i vazdušnog saobraćaja, može posebnim zakonom da se propiše duži rok zastarelosti gonjenja.