Tag Archives for " mera bezbednosti oduzimanja predmeta "

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga jer je uzgajao psihoaktivnu konoplju, a izrečena mu je mera bezbednosti iz člana 246. stav 7. u vezi člana 87. KZ tako što mu je oduzeta konoplja kao i mobilni telefon, koji nije bio namenjen ili upotrebljen za izvršenje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim, nije nastao izvršenjem krivičnog dela, a ne postoji opasnost da će isti ponovo biti upotrebljen za izvršenje krivičnog dela, ne postoje zakonski razlozi za oduzimanje mobilnog telefona.

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – radnja držanje radi prodaje, a za četiri tablete “rivotril” je pružio dokaze da ih je nabavio preko lekarskih recepata, izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta ne treba da sadrži opojnu drogu “rivotril”.

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

Ima mesta usvajanju mera bezbednosti oduzimanja predmeta – oružja i municije, kada je Vrhovni kasacioni sud usvojio zahtev za zaštitu branioca okrivljenog i doneo presudu kojom se optužba odbija zbog trajnog isključenja krivičnog gonjenja da je okrivljeni izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ.

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

U rešenju kojim se izriče mera bezbednosti oduzimanje predmeta se mora tačno navesti od kog lica koje stvari se oduzimaju, tj. koji predmeti, saglasno tome koji predmeti su od kog lica i oduzeti po potvrdama o privremeno oduzetim predmetima, te individualizovati predmete za svako lice i dati razloge iz kojih razloga se izriče mera bezbednosti oduzimanja predmeta.

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta može se odrediti u pogledu predmeta koji je bio namenjen i upotrebljen za izvršenje krivičnog dela ili je nastao izvršenjem krivičnog dela, kad postoji opasnost da će se određeni predmet ponovo upotrebiti za izvršenje krivičnog dela ili kada je radi zaštite opšte bezbednosti ili iz moralnih razloga oduzimanje predmeta neophodno.