Tag Archives for " dostavljanje presude donete u prekršajnom postupku "

Nadležnost u prekršajnom postupku

USTAVNO PRAVO

Nadležnost u prekršajnom postupku

Ako prekršajni sud u toku postupka zaključi da se radi o prekršaju za koji je trebalo izdati prekršajni nalog, jer se radi o delu za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, sud ne može da vrati organu državne uprave predmet radi naknadnog izdavanja prekršajnog naloga, već mora da završi započeti postupak.