Tag Archives for " odluka suda zasnovana na falsifikovanoj ispravi "

Ponavljanje postupka iz razloga što se odluka suda zasniva na falsifikovanoj ispravi

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka iz razloga što se odluka suda zasniva na falsifikovanoj ispravi

Ponavljanje postupka iz razloga što se odluka suda zasniva na falsifikovanoj ispravi može se zahtevati samo ukoliko postoji pravnosnažna osuđujuća presuda doneta u krivičnom postupku, kojom je utvrđeno izvršenje krivičnog dela falsifikovanja isprave ili overe neistinitog sadržaja.