Tag Archives for " rešenje o obustavi postupka "

Dokazni postupak nakon rešenja o obustavi postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Dokazni postupak nakon rešenja o obustavi postupka

Izreka je protivrečna razlozima rešenja jer iz obrazloženja proizlazi da sud sprovodi dokazni postupak i pored činjenice da je doneo rešenje o obustavi postupka.

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

PREKRŠAJNO PRAVO

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

Ukoliko ožalbeno rešenje o obustavi postupka ne sadrži činjenični opis prekršaja, odnosno objektivni identitet prekršaja u pitanju, pobijana odluka doneta je uz bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Rešenje o obustavi postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Rešenje o obustavi postupka

Kada jedini svedok, očevidac kritičnog događaja više puta menja iskaz u pogledu okolnosti koje se tiču izvršenja krivičnog dela, odnosno činjenica od kojih zavisi odluka o krivici mal. sada punoletne osobe, pravilan je zaključak prvostepenog suda da takav iskaz ne prihvati, a samim tim i zaključak prvostepenog suda da nije dokazano da je maloletna a sada punoletna osoba izvršila krivično delo koje joj je stavljeno na teret.