Tag Archives for " produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica "

Produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

Momentom smrti oca optužene prestala je važnost punomoćja koje joj je dao za podizanje novca, pa navodi žalbe koji se tiču načina trošenja navedenog novca od strane optužene nisu od značaja za donošenje drugačije odluke.