Tag Archives for " zastarelost prekršajnog gonjenja "

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv presuda donetih u prekršajnom postupku

PREKRŠAJNO PRAVO

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv presuda donetih u prekršajnom postupku

Samo je republički javni tužilac ovlašćen za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv presuda donetih u prekršajnom postupku, a takva ovlašćenja nijednom zakonskom odredbom nisu data drugim procesnim subjektima, pa ni okrivljenima.