Tag Archives for " više prekršajnih radnji kao jedan prekršaj "

Neodlučivanje o zaštitnoj meri oduzimanje predmeta

PREKRŠAJNO PRAVO

Neodlučivanje o zaštitnoj meri oduzimanje predmeta

Učinjena je bitna povreda prekršajnog postupka kad prvostepeni sud ne odluči o predloženoj zaštitnoj meri oduzimanja predmeta kojima su izvršeni prekršaji.

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

PREKRŠAJNO PRAVO

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

Ukoliko ožalbeno rešenje o obustavi postupka ne sadrži činjenični opis prekršaja, odnosno objektivni identitet prekršaja u pitanju, pobijana odluka doneta je uz bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.

Više prekršajnih radnji kao jedan prekršaj

PREKRŠAJNO PRAVO

Više prekršajnih radnji kao jedan prekršaj

Više prekršajnih radnji mogu predstavljati jedan prekršaj ukoliko su mesto i vreme prekršaja identični, a prekršajna radnja i posledica obuhvaćeni jedinstvenim umišljajem.