Tag Archives for " građenje na tuđem zemljištu "

Protivpravno zauzimanje tuđeg zemljišta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Protivpravno zauzimanje tuđeg zemljišta

Kod krivičnog dela protivpravno zauzimanje tuđeg zemljišta u dužem vremenskom periodu, rok zastarelosti počinje da teče od trenutka prestanka protivpravnog stanja, tj. od trenutka kada je okrivljeni odustao od zauzimanja tuđeg zemljišta.

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Prvostepeni sud je dužan da ceni izmene zakona i da se izjasni određeno koji je zakon povoljniji za optuženu – zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela ili novi zakon.

Prodaja bespravno podignutih objekata

STVARNO PRAVO

Prodaja bespravno podignutih objekata

Prodaja bespravno podignutih objekata građenih na građevinskom zemljištu u državnoj svojini za koje prodavac nije dokazao svojstvo graditelja, protivna je zakonu.