Tag Archives for " legalizacija objekata "

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Zabrana rušenja bespravno izgrađenih objekata do okončanja postupka legalizacije

USTAVNO PRAVO

Zabrana rušenja bespravno izgrađenih objekata do okončanja postupka legalizacije

Administrativno izvršenje rešenja kojima je naloženo rušenje bespravno izgrađenih objekata, odnosno njihovih delova suspendovano je Zakonom o legalizaciji objekata, kao posebnim zakonom, do pravnosnažnog okončanja postupka legalizacije.

Legalizacija objekata

UPRAVNO PRAVO

Legalizacija objekata

Odredbe Zakona o planiranju i izgradnji za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom, ne mogu se primenjivati na odnose koji su nastali pre dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, ako do tog dana nisu pravosnažno rešeni.