Tag Archives for " falsifikovanje službene isprave u podstrekavanju "

Falsifikovanje službene isprave u podstrekavanju

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje službene isprave u podstrekavanju

Okrivljena može odgovarati za krivično delo falsifikovanje službene isprave u podstrekavanju iako podstreknuto lice nije pravnosnažno oglašeno krivim zbog određenog krivičnog dela jer je u toku postupka preminlo.