Tag Archives for " prinudna naplata poreza "

Prinudna naplata poreza na prihode od samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Prinudna naplata poreza na prihode od samostalne delatnosti

Rešenje prvostepenog organa o prinudnoj naplati poreza na prihode od samostalne delatnosti nije moglo biti doneto pre pravnosnažnosti i izvršnosti rešenja donetog po zahtevu tužioca za otpis duga doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost.