Tag Archives for " falsifikovanje isprave "

Falsifikovanje isprave

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

Bitan elemenat krivičnog dela falsifikovanje isprave je sačinjavanje, odnosno upotreba bilo lažne isprave ili prave isprave koja je preinačena.

Falsifikovanje isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

Radnja izvršenja krivičnog dela falsifikovanje isprave alternativno je propisana i ogleda se u pravljenju lažne ili preinačavanju prave isprave u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili u upotrebi lažne ili neistinite isprave kao prave ili nabavljanja iste radi upotrebe.

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave

Kod činjenice da je vlasnik vozila prijavio nestanak registarskih tablica sa vozila osam dana pre izvršenja krivičnog dela koje se optuženom stavlja na teret, neosnovani su navodi optuženog da je znao da vozilo kojim upravlja nije registrovano jer je vozilo dobio na ime kockarskog duga ali ne i da je registarske tablice sa drugog vozila stavio na svoje vozilo.

Falsifikovanje isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

U radnjama okrivljenog se stiču elementi krivičnog dela falsifikovanje isprave kada je okrivljenom poznato da punomoćje koje mu je dao svedok nikada nije overeno u opštini po proceduri predviđenoj za dobijanje takvog dokumenta, i da je punomoćje snabdeveno lažnim štambiljem, pa je isto upotrebio prilikom carinjenja vozila u carinskoj ispostavi i prilikom preregistracije putničkog vozila u policijskoj stanici.