Tag Archives for " izjavljivanje žalbe u prekršajnom postupku "

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

PREKRŠAJNO I PRESTUPNO PRAVO

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

Krivica je bitno obeležje prekršaja, pa postoji obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke za učinjeni prekršaj.

Povreda prava na pravno sredstvo u prekršajnom postupku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravno sredstvo u prekršajnom postupku

Kada je samo okrivljeni izjavio žalbu protiv prvostepenog rešenja, onda žalbeni sud ne može preinačiti prvostepeno rešenje na štetu podnosioca žalbe dosudivši mu manji iznos na ime troškova prekršajnog postupka u odnosu na ožalbeno prvostepeno rešenje.