Tag Archives for " falsifikovana isprava "

Falsifikovanje isprave

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

Bitan elemenat krivičnog dela falsifikovanje isprave je sačinjavanje, odnosno upotreba bilo lažne isprave ili prave isprave koja je preinačena.

Ponavljanje postupka iz razloga što se odluka suda zasniva na falsifikovanoj ispravi

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka iz razloga što se odluka suda zasniva na falsifikovanoj ispravi

Ponavljanje postupka iz razloga što se odluka suda zasniva na falsifikovanoj ispravi može se zahtevati samo ukoliko postoji pravnosnažna osuđujuća presuda doneta u krivičnom postupku, kojom je utvrđeno izvršenje krivičnog dela falsifikovanja isprave ili overe neistinitog sadržaja.