Tag Archives for " zastarelost vođenja prekršajnog postupka "

Zastarelost vođenja prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost vođenja prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost.