Tag Archives for " izricanje zaštitne mere oduzimanja predmeta "

Izricanje mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Izricanje mere bezbednosti

Mera bezbednosti oduzimanje predmeta može se izreći i u presudi kojom okrivljeni nije oglašen krivim ako je to neophodno radi zaštite interesa opšte bezbednosti ili razloga morala.