Tag Archives for " naloga za carinski prekršaj "

Izmena podataka u carinskoj deklaraciji

UPRAVNO PRAVO

Izmena podataka u carinskoj deklaraciji

Ako se naknadnom kontrolom deklaracije ili naknadnom kontrolom carinjenja utvrdi da su propisi koji se odnose na određeni carinski postupak primenjeni na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, carinski organ može, po službenoj dužnosti ili na zahtev deklaranta, izmeniti ili dopuniti deklaraciju i nakon što je roba puštena deklarantu.

Neadekvatno priznanje okrivljenog

PREKRŠAJNO PRAVO

Neadekvatno priznanje okrivljenog

Okrivljeni nije priznao izvršenje prekršaja, ako nije priznao nameru da preveze robu za koju zna da nije ocarinjena već je smatrao da čini uslugu prijatelju i prevozi mu njegove stvari.

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

PREKRŠAJNO PRAVO

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

Ukoliko ožalbeno rešenje o obustavi postupka ne sadrži činjenični opis prekršaja, odnosno objektivni identitet prekršaja u pitanju, pobijana odluka doneta je uz bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.

Zastarelost za prekršaje koji se pokreću i vode povodom izdatog prekršajnog naloga za carinski prekršaj

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost za prekršaje koji se pokreću i vode povodom izdatog prekršajnog naloga za carinski prekršaj

Carinskim zakonom propisan je rok od tri godine za izdavanje prekršajnog naloga od dana kada je prekršaj učinjen, odnosno, da apsolutna zastarelost nastaje u svakom slučaju po isteku roka od šest godina od dana kada je prekršaj učinjen, pa i za prekršajni nalog.