Tag Archives for " falsifikovanje službene isprave "

Falsifikovanje službene isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje službene isprave

Predmet radnje krivičnog dela falsifikovanje službene isprave je službena isprava, službena knjiga ili spis, a službenim ispravama, osim javnih, smatraju se i one isprave koje u vršenju službene dužnosti izdaje službeno ili odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu, a kojima se potvrđuju neke pravno relevantne činjenice.

Sticaj između krivičnih dela pronevera i falsifikovanje službene isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sticaj između krivičnih dela pronevera i falsifikovanje službene isprave

Kada je izvršenje krivičnog dela pronevera, praćeno falsifikovanjem službene isprave, čiji cilj je da se olakša ili prikrije pronevera, postoji sticaj između ova dva krivična dela.

Produženo krivično delo falsifikovanje službene isprave

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo falsifikovanje službene isprave

Unošenje neistinitih podataka i neunošenje važnih podataka u službene isprave – kartice za naplatu putarine, predstavlja radnje izvršenja produženog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave, s obzirom na to da su iste preduzete u cilju prikrivanja prethodne zloupotrebe ovlašćenja i pribavljanja protivpravne imovinske koristi, odnosno onemogućavanja kontrole izvršene naplate po predmetnim karticama.

Falsifikovanje službene isprave od strane više lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje službene isprave od strane više lica

Kada je više okrivljenih u službene isprave unosilo neistinite podatke o stanju i kretanju robe i novca u preduzeću, mora jasno da bude utvrđeno ko je od okrivljenih i kada u službene isprave i knjige unosio neistinite podatke jer od toga zavisi pored ostalog i zastarelost krivičnog gonjenja za navedeno krivično delo.