Tag Archives for " ožalbeno rešenje "

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

PREKRŠAJNO PRAVO

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

Ukoliko ožalbeno rešenje o obustavi postupka ne sadrži činjenični opis prekršaja, odnosno objektivni identitet prekršaja u pitanju, pobijana odluka doneta je uz bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.

Dostavljanje pismena okrivljenom i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Dostavljanje pismena okrivljenom i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Odredbama koje se odnose na dostavljanje nije predviđeno dostavljanje presude okrivljenom preko policijskih službenika, ukoliko se dostava okrivljenom ne može izvršiti na adresi o kojoj je okrivljeni obavestio organ postupka.

Postupak prinudne naplate poreske obaveze

UPRAVNO PRAVO

Postupak prinudne naplate poreske obaveze

Poreski obveznik ima pravo da, pre no što započne postupak prinudne naplate, raspravi sporna pitanja u vezi iznosa dospele poreske obaveze.