Tag Archives for " izjašnjavanje okrivljenog o činjenicama i dokazima "

Izjašnjavanje okrivljenog o činjenicama i dokazima

PREKRŠAJNO PRAVO

Izjašnjavanje okrivljenog o činjenicama i dokazima

Pre donošenja odluke okrivljenom se mora omogućiti da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve dokaze koji mu idu u korist, a ukoliko sud presudi na osnovu dokaza o kojem se okrivljeni nije izjasnio, čini bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.