Tag Archives for " građevinsko zemljište "

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

UPRAVNO PRAVO

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

Nakon stupanja na snagu Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (1. maja 2006. godine), nije dozvoljeno bilo kakvo raspolaganje imovinom koja je po odredbama ovog zakona predmet vraćanja, niti zasnivanje hipoteke, zaloge ili zakupa na toj imovini.

Raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade

USTAVNO PRAVO

Raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade

Zakonom je omogućeno jedinici lokalne samouprave da, radi realizacije investicionog projekta kojim se unapređuje lokalni ekonomski razvoj, raspolaže neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade, ali samo za slučaj otuđenja navedenog zemljišta, a ne i njegovog davanja u zakup.