Tag Archives for " vođenje prekršajnog postupka "

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja.

Nadležnost prekršajnih sudova za vođenje prekršajnog postupka

USTAVNO PRAVO

Nadležnost prekršajnih sudova za vođenje prekršajnog postupka

Isključiva je nadležnost prekršajnih sudova za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu, uz jedini izuzetak da prvostepeni prekršajni postupak za prekršaje iz oblasti javnih nabavki vodi Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka

USTAVNO PRAVO

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka

Zakon o prekršajima više ne predviđa mogućnost da u bilo kom slučaju, osim utvrđenog izuzetka, prvostepeni postupak vodi bilo koji drugi organ osim prekršajnog suda, odnosno da u pogledu nadležnosti za vođenje prekršajnog postupka više nije relevanta podela prekršaja na one za koje se može izreći zaštitna mera ili ne.