Tag Archives for " građevinska dozvola za izgradnju energetskih objekata "

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Uslovi za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju energetskih objekata

USTAVNO PRAVO

Uslovi za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju energetskih objekata

Jedinica lokalne samouprave nije ovlašćena da svojim opštim aktom propisuje druge uslove za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju energetskih objekata, tj. mini hidroelektrana, osim onih koji su propisani zakonom.