Tag Archives for " zamena novčane kazne kaznom zatvora "

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

KRIVIČNO PRAVO

MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

Izjavljivanje vanrednih pravnih lekova nije od uticaja na utvrđenu obavezu na plaćanje novčane kazne iz presude koja se istima pobija jer presuda kojom je osuđeni osuđen na novčanu kaznu, prema odredbama materijalnog prava, u izreci sadrži i odredbe o roku plaćanja iste, pa u takvoj situaciji sud izvršenja nema nikakva ovlašćenja da menja izreku pravnosnažne sudske presude.

Izvršenje novčane kazne izrečene za učinjeni privredni prestup

PRIVREDNI PRESTUPI

Izvršenje novčane kazne izrečene za učinjeni privredni prestup

Izvršenje novčane kazne putem prinudne naplate je dozvoljeno samo u odnosu na okrivljeno pravno lice, a ne i prema okrivljenom odgovornom licu, koji ukoliko dobrovoljno ne plati izrečenu novčanu kaznu, ne sprovodi se postupak prinudne naplate, već se novčana kazna zamenjuje kaznom zatvora.

Zamena kazne zatvora i mere bezbednosti po molbi osuđenog

KRIVČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Zamena kazne zatvora i mere bezbednosti po molbi osuđenog

Ni po jednoj zakonskoj odredbi ne postoji mogućnost da sud u postupku po molbi okrivljenog za izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje, istovremeno izmeni i odluku o načinu izvršenja mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara koja je određena pravnosnažnom presudom.

Zamena novčane kazne u kaznu zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne u kaznu zatvora

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti a potom i ustavne žalbe od strane osuđenog nisu opravdani razlozi zbog kojih optuženi nije platio novčanu kaznu, pa je pravilna odluka da se izrečena a neplaćena sporedna novčana kazna zameni u kaznu zatvora.

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.