Tag Archives for " nadležnost za vođenje prekršajnih postupaka "

Nadležnost za vođenje prekršajnih postupaka

USTAVNO PRAVO

Nadležnost za vođenje prekršajnih postupaka

Propisivanjem nadležnosti organa državne uprave za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje za koje je, u smislu člana 312. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, predviđena samo novčana kazna, narušen je ustavni princip jedinstva pravnog poretka, imajući u vidu da Zakon o prekršajima, koji na opšti način određuje organe nadležne za vođenje prekršajnih postupaka, ne predviđa, već izričito isključuje nadležnost organa uprave da rešavaju u prekršajnim stvarima.