Tag Archives for " građenje bez građevinske dozvole "

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Naknadno ozakonjenje objekta građenog bez građevinske dozvole, ne predstavlja osnov koji isključuje protivpravnost krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 3. u vezi stava 2. KZ, ali se može ceniti kao olakšavajuća okolnost na strani okrivljenog, prilikom odmeravanja vrste i visine krivične sankcije koja mu se izriče.

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Ako je okrivljeni izvodio tzv. male građevinske radove na svojoj kući, nije nužno pribavljanje građevinske dozvole, pa u toj situaciji se ne radi o izvršenju krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole u privilegovanom obliku.

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 3. u vezi stava 2. KZ, čini ono lice koje je izvođač radova na objektu koji se gradi, odnosno vrši rekonstrukciju postojećeg objekta bez građevinske dozvole, a koje i pored izdatog rešenja o obustavi radova nastavi započetu gradnju.

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Optuženi je izvršio krivično delo građenje bez građevinske dozvole kada je kao investitor radova investirao izvođenje radova na privremenom poslovnom objektu koji se gradi bez građevinske dozvole, za koji objekat postoji izvršno rešenje o rušenju doneto od strane gradske uprave, te je istog dana nakon intervencije građevinske inspekcije koja mu je naložila obustavu daljih radova nastavio sa investiranjem izvođenjem radova koji su i završeni.

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni gradio objekat na osnovu usmene saglasnosti rukovodstva opštine da će mu izdati građevinsku dozvolu, tada u radnjama okrivljenog nema umišljaja za izvršenje krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole.