Tag Archives for " Nadležnost prekršajnog suda "

Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica u pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 59. stav 1. tačka 57. i stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

USTAVNO PRAVO

Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica u pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 59. stav 1. tačka 57. i stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

Za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 59. stav 1. tačka 57. i stav 2. Zakona o deviznom poslovanju, za koji se može izreći i zaštitna mera, nadležan je Prekršajni sud.