Tag Archives for " pokretanje prekršajnog postupka "

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

PREKRŠAJNO PRAVO

Obustava postupka zbog odsustva činjeničnog opisa

Ukoliko ožalbeno rešenje o obustavi postupka ne sadrži činjenični opis prekršaja, odnosno objektivni identitet prekršaja u pitanju, pobijana odluka doneta je uz bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

PREKRŠAJNO I PRESTUPNO PRAVO

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

Krivica je bitno obeležje prekršaja, pa postoji obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke za učinjeni prekršaj.

Ovlašćenje za pokretanje prekršajnog postupka kada je izdat nalog za plaćanje novčane kazne

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenje za pokretanje prekršajnog postupka kada je izdat nalog za plaćanje novčane kazne

Nije u skladu sa Ustavom odredba člana 313. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koja ovlašćenje za pokretanje prekršajnog postupka, i to pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje ovog zakona, daje policijskom službeniku koji je izdao nalog za plaćanje novčane kazne.