Tag Archives for " ozakonjenje nelegalnih objekata "

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

USTAVNO PRAVO

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

Nije u skladu sa Ustavom odredba Zakona o ozakonjenju objekata, kojom je propisano da će se smatrati da postoji saglasnost suvlasnika za ozakonjenje ukoliko je znao ili mogao znati za izgradnju objekta, odnosno izvođenje radova koji su predmet ozakonjenja, ali se u vreme izgradnje tome nije protivio.

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Ozakonjenje nelegalnih objekata

USTAVNO PRAVO

Ozakonjenje nelegalnih objekata

Jedinica lokalne samouprave samo je ovlašćena da propiše spratnost do koje se dozvoljava ozakonjenje nelegalnih objekata, a ne i da propiše obavezu investitora nelegalnih objekata da plati troškove za uvećano opterećenje korišćenja komunalne infrastrukture i odredi visinu tih troškova i vreme njihovog plaćanja.